Het bestuur

Wat is onze doelstelling?

Normaal waar kan, bijzonder waar nodig

Wij willen ondersteuning bieden aan bewoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die gebruik maken van de diensten (zorg) en faciliteiten (woning met toebehoren) van Stichting Kornhuys Ons Thuis in Dussen. Ons huis is een kleinschalige woonvoorziening in een veilige omgeving.

Wat willen wij zijn?

Onze ondersteuning heeft als doel het bevorderen van de zelfstandigheid onze bewoners en het bevorderen van hun welbevinden. De stichting doet er alles aan om voor de bewoners een veilige en prettige plek te realiseren. Een plek waar zij wonen en leven, met zorg op maat en persoonlijke aandacht. Wij streven ernaar dat iedere bewoner tot zijn recht komt, zich bij ons thuis voelt en gelukkig is.

Waar geloven we in?

Wij richten ons op een mix van bewoners met verschillende beperkingen. De meerwaarde van een combinatie van bewoners met een verstandelijke en meervoudige beperking is dat zij elkaar niet alleen goed aanvoelen maar elkaar ook kunnen helpen. We zorgen wel altijd dat bewoners bij elkaar passen wat betreft gedrag, emotie en sfeer.

Professionele zorg wordt ingehuurd bij Prisma/Fittin. Die wordt geboden door begeleiders die zich verantwoordelijk voelen voor en plezier hebben in het verlenen van zorg. Het is een vast team zodat er weinig wisselingen zijn en dat dus een vertrouwde omgeving kan creëren voor onze bewoners.

Aan ouders/verwanten kan gevraagd worden om zich ook in te zetten, met name bij activiteiten in de vrije tijd of bij opvang bij ziekte van de bewoner. Er is altijd ruimte voor ouders/verwanten of andere mantelzorgers om te participeren in zorg en activiteiten. Dit bevordert de saamhorigheid tussen ouders, bewoners en personeel. Saamhorigheid is nodig om een kleinschalige woonvoorziening als de onze te kunnen laten bestaan.

Hoe bereiken wij de beste zorg?

Hierbij kan gedacht worden aan directe ondersteuning of overname van algemeen dagelijks handelingen door een professioneel team van begeleiders, organiseren van allerlei activiteiten en ondersteunen van activiteiten door bewoners zelf uitgevoerd. Bij bewoners wordt altijd de maximale zelfstandigheid gestimuleerd. Deelname aan de maatschappij wordt bevorderd door vrijwilligers te betrekken bij (zorg) activiteiten.

Zowel ouders/verzorgers als bewoners hebben inspraak in de manier waarop zorg wordt geleverd door middel van een zorgplan dat samen met de begeleiding jaarlijks wordt vastgesteld

Ouders/verzorgers hebben vanuit saamhorigheid ook inspraak in de organisatie van het huis, zowel bij aanname van nieuwe bewoners als aanname van nieuw personeel.

Participatie van ouders/verzorgers wordt ook gevraagd bij het organiseren van diverse activiteiten, die financieel ook ondersteund kunnen worden door de Stichting Vrienden van het Kornhuys die via sponsoren een bijdrage  kan leveren. Zo willen we regelmatig een dagje weg maar ook lange activiteiten (weekje vakantie samen) of juist kleiner activiteiten (bijvoorbeeld met elkaar naar de bios of gaan zwemmen) staan op het programma.