Het bestuur

Doelstelling

Het bieden van ondersteuning, in zowel materiële als in immateriële zin, aan cliënten (bewoners) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Stichting Kornhuys Ons Thuis te Dussen.

De ondersteuning geschiedt op basis van een door ouders/cliënten gedefinieerde wens/behoefte op het gebied van recreatie, verzorging of andere faciliteiten die het woon- en leefcomfort van de bewoners verhoogd. Hieronder valt ook het organiseren van evenementen of anderszins voor het realiseren van middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap en participatie in de maatschappij.