Vrijwilligers

Zonder inzet van ouders/verwanten en vrijwilligers naast het professionele team kan de begeleiding niet gerealiseerd worden. Taken als onderhoud van de tuin, begeleiding bij koken, bij schoonmaakactiviteiten, bij sport en spel e.d. kunnen mede door vrijwilligers uitgevoerd worden.

Vrijwilligers krijgen een aanstelling bij Prisma/Fittin met een vrijwilligerscontract zodat verzekeringen geregeld zijn. In principe gaan we uit van volledige vrijwilligheid, met andere woorden: zonder een geldelijke beloning. Uiteraard worden de vrijwilligers wel jaarlijks in het zonnetje gezet.

Van alle vrijwilligers wordt een VOG vereist. De kosten daarvoor worden door Prisma voldaan. Ook wordt gevraagd om  de gedragscode voor vrijwilligers te ondertekenen (opvraagbaar bij de cöordinator Vrijwilligers).